22 Mart 2009 Pazar

ŞİİR İNCELEME TEKNiĞi
ŞİİR İNCELEME TEKNiĞi

A.Biçim (Şekil) Unsurları:

1.Nazım Şekli:(Gazel ,Kaside ,Mesnevi; Koşma ,Semai ,Mani;Serbest)

2.Nazım Türü:(Epik,Lirik,Pastoral,Didaktik,Satirik,Dramatik)

3.Nazım Birimi:(Dörtlük;Beyit,Bent; Serbest)

4.Nazım Ölçüsü:(Hece ölçüsü; Aruz ölçüsü;Serbest)

5.Uyak(Kafiye)-Redif:(Tam,Yarım,Zengin,Tunç,Cinaslı Kafiye ; Redif )

B.İçerik (Muhteva) Unsurları:

1.Şiirin Konusu :Aşk ,Kahramanlık, Ayrılık…

2.Şiirin Teması :Şiirde asıl üzerinde durulan duygu,düşünce; vurgulanan unsur

3.Şiirin Ahenk Unsurları :Armoni ,Ritim,Aliterasyonlar…

4.Şiirde Kullanılan Üslûp(Dil ve Anlatım ):Şaire ,yazıldığı döneme ve edebî akımlara göre değişebilir.

C.Şair Hakkında Bilgi:

1.Hayatı

2.Sanatı (Edebî kişiliği )

3.Eserleri

Hiç yorum yok: